PIELGRZYMKI DO MEDJUGORIE

Pielgrzymka autokarowa - 6 dni

16.11. - 21.11.2018

    Pielgrzymka autokarowa - 6 dni

25.02. - 02.03.2019